Spotkanie sekretarza NRA z przedstawicielami Watchdog Polska

Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokat Bartosz Grohman, 11 czerwca spotkał się zdalnie z przedstawicielami Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska - panem Bartoszem Wilkiem i panią Marzeną Błaszczyk.

Przedmiotem spotkania było omówienie polityki informacyjnej organów Adwokatury w ostatnich latach. Sieć Obywatelska Watchdog wielokrotnie zwracała się do Naczelnej Rady Adwokackiej o udostępnianie poszczególnych informacji. Przedstawiciele Watchdog opisywali trudności, jakie mieli z uzyskaniem informacji publicznych. Wskazywali na konkretne przypadki i będące ich konsekwencją toczące się postępowanie sądowe.

Po zmianie kadencji Prezydium NRA, pod koniec marca 2021 r., Bartosz Wilk opublikował na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” artykuł pt. „Adwokaci nie lubili jawności", krytycznie oceniający politykę informacyjną poprzedniej Naczelnej Rady Adwokackiej.

(czytaj artykuł).

Podczas spotkania przedstawiciele Watchdog wskazywali na dotychczasową argumentację NRA, ich zdaniem sprzeczną z orzecznictwem sądowym. Interesowało ich, czy będą publikowane orzeczenia organów dyscyplinarnych Adwokatury, by wszyscy zainteresowani mieli jasność, co do kierunków linii orzeczniczej.
 
Adw. Bartosz Grohman zapewnił, że priorytetem w nowej kadencji jest poprawa wizerunku Adwokatury, jako organizacji transparentnej. Poinformował, że Prezydium NRA pracuje już nad formą publikowania protokołów z bieżących posiedzeń Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Prezydium. Zapowiedział, że zwróci się do sekretarzy poszczególnych rad adwokackich z propozycją omówienia sposobów publikacji protokołów z posiedzeń tych rad.

Uczestnicy spotkania w konstruktywnej atmosferze zapowiedzieli, że będą się cyklicznie spotykać i ułatwiać wzajemną komunikację. Adw. Bartosz Grohman zapewnił też, że Watchdog może zwracać się z prośbą o pomoc do Komisji praw człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej, jeśli taka pomoc będzie potrzebna.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry