Spotkanie sekretarzy rad nt. procedur publikacji protokołów

Spotkanie robocze adw. Bartosza Grohmana, sekretarza NRA oraz adw. Sławomira Krzesia, koordynatora do spraw informacji publicznej NRA, z sekretarzami okręgowych rad adwokackich odbyło się 9 lipca br. Przedmiotem spotkania było omówienie procedur planowanych publikacji protokołów z posiedzeń Naczelnej Rady Adwokackiej oraz okręgowych rad adwokackich.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o sposobach anonimizacji protokołów i sporządzania notatek po każdorazowym posiedzeniu rady. Celem sekretarzy jest doprowadzenie do sytuacji, aby działania organów samorządowych były transparentne, a protokoły z posiedzeń okręgowych rad i NRA  dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

W toku dyskusji omawiano uwarunkowania w poszczególnych izbach i dyskutowano nad wypracowaniem jednolitej formuły publikacji zarówno co do formy, jak i specyfiki poszczególnych platform.

Liczne głosy uczestników dyskusji potwierdzają, że w różnych izbach są odmienne praktyki. Celem sekretarzy jest ujednolicenie zasad w skali całego kraju.

Jako standard zostaną też wprowadzone notatki informacyjne po każdym posiedzeniu danej rady, tak aby środowisko miało niezwłoczne informacje o podejmowanych przez samorządy działaniach i decyzjach.

Adw. Sławomir Krześ przybliżył procedury związane z informacjami publicznymi i zwracał uwagę na  dane wrażliwe. Adw. Bartosz Grohman zapowiedział, że takie robocze spotkania z sekretarzami będą częstsze. Ułatwi to bowiem komunikację, przepływ informacji oraz doświadczeń.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry