Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP ws. instytucji lekarzy sądowych

Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa NRA ds. legislacji, 18 lutego 2021 r. wzięli udział w spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP z minister Małgorzatą Paprocką – sekretarzem Stanu oraz ministrem Piotrem Ćwikiem, zastępcą Szefa Kancelarii.

Przedstawiciele Adwokatury zaproponowali rezygnację z instytucji lekarzy sądowych i wprowadzenie w to miejsce alternatywnych rozwiązań, zapewniających sprawność postępowań sądowych oraz usuwających obecne bariery w dostępności lekarzy sądowych. Wniosek został przyjęty życzliwie i będzie przedmiotem dalszych konsultacji.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry