Spotkanie wiceprezesa NRA adw. Grohmana z sędzią Liparim z Włoch

Adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, spotkał się 22 listopada z Marco Liparim, sędzią włoskiej Rady Stanu, będącej odpowiednikiem polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego. W spotkaniu w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej uczestniczył także sędzia Mirosław Gdesz z NSA.

W toku ożywionej dyskusji sędzia Lipari zadawał liczne pytania na temat polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości, jego organizacji, struktury oraz systemu pomocy prawnej i dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Padały również pytania o przestrzeganie i postrzeganie wyroków Trybunałów Europejskich w kontekście prawa polskiego.

Adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, przedstawił sędziemu Lipariemu przykłady licznych działań, jakie podejmują adwokaci w zakresie przestrzegania praworządności, jak również wskazywał na pojawiające się ułomności polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości, które w ocenie wielu klientów i samych adwokatów powinny być naprawione.

Tematem rozmowy był także system kształcenia sędziów. Rozmówcy byli zgodni, że uzyskanie stanowiska sędziego powinno być ukoronowaniem kariery zawodowej adwokata, prokuratora lub radcy prawnego, a z uwagi na coraz trudniejsze sprawy do rozstrzygania, kluczowym kryterium powinno być wieloletnie doświadczenie prawnicze.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski