Spotkanie z prof. Adamem Strzemboszem


Z inicjatywy Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, 1 września br. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej, odbyło się spotkanie z prof. Adamem Strzemboszem, Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego w latach 1990-1998.

Spotkanie otworzył adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, który wręczył Panu Profesorowi medal pamiątkowy z wizerunkami prezesek NRA – adw. Marii Budzanowskiej i adw. Joanny Agackiej-Indeckiej.

Bogaty życiorys gościa przedstawił adw. Marian Jagielski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu.

Prof. Adam Strzembosz podzielił się z adwokatami swoimi wspomnieniami. Zarówno z czasów studenckich, jak też z początków działalności w „Solidarności”. – Jako studenci dużo rozmawialiśmy jaka ma być ta nasza Polska. Mieliśmy poczucie, że coś musi się zmienić. I dziś jestem umiarkowanym optymistą. – mówił. Profesor przypomniał również, że był gościem Krajowego Zjazdu Adwokatury w 1981 roku w Poznaniu, był wówczas pełen podziwu dla odwagi adwokatów, którą wtedy wykazali.  

W spotkaniu uczestniczyli: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA,  adw. Marian Jagielski, dziekan ORA w Opolu, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów,  a także członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry