Spotkanie z przedstawicielami Departamentu Stanu i ambasady USA

Spotkanie z przedstawicielkami i przedstawicielami Departamentu Stanu USA: Anne Coleman-Honn, Katherine Zitzer, Christopher J. Groth, Evita Cikute, Vera A. Partem oraz ambasady USA w Warszawie: Dara Yin, dotyczące aktualnej sytuacji kobiet w Polsce, odbyło się 18 stycznia 2022 r.

W spotkaniu uczestniczyły: Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA adw. Natalia Klima-Piotrowska oraz Przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA adw. Monika Sokołowska, adw. Sylwia Gregorczyk-Abram – członkini Komisji Praw Człowieka oraz Zespołu ds. Kobiet przy NRA, adw. Anna Mazurczak – wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA, a zarazem członkini zarządu PTPA oraz r.pr. Karolina Kędziora – Prezeska Zarządu PTPA.

Przedmiotem spotkania były przede wszystkim wyzwania, przed jakimi stoi Polska w dziedzinie praw kobiet, udział kobiet w polityce, prawa reprodukcyjne, przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, edukacja antydyskryminacyjna, regulacje dotyczące przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, a także sytuacja organizacji pozarządowych działających na rzecz praw kobiet, jak i wpływ pandemii COVID-19 na sytuację kobiet w Polsce.

Uczestniczki i uczestnicy spotkania uznali konieczność wspierania kobiet w Polsce, w szczególności poprzez organizowanie programów liderskich, finansowanie działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz kobiet, a także poprzez stały kontakt z przedstawicielami Departamentu Stanu USA i ambasady amerykańskiej w Warszawie.

 

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry