Spotkanie z ustępującym oraz nowym prezesem Stowarzyszenia ELSA Poland

4 października 2022 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli ELSA Poland z adwokatem Bartoszem Grohmanem, sekretarzem NRA i opiekunem Stowarzyszenia z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej. ELSA Poland była reprezentowana przez ustępującą prezes Julię Zybert oraz nową prezes – Katarzynę Kasińską.

Tradycyjnie celem spotkania było omówienie współpracy NRA i ELSA Poland. Naczelna Rada Adwokacka już od wielu lat, jako Partner Naukowy Stowarzyszenia, wspiera je w wielu podejmowanych inicjatywach. Uczestnicy spotkania omówili Kalendarz Projektów na 2022/2023.

Rozpoczęty rok akademicki będzie dla Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland bardzo pracowity. Projekty Stowarzyszenia ewoluują i dochodzą nowe pomysły. W tym roku ELSA zamierza zrealizować m.in.: Ogólnopolski Moot Copurt z prawa i procedury cywilnej „Civilis”, Ogólnopolski Konkurs z prawa gospodarczego „Spotkanie z klientem” (to nowy projekt ELSY), II Ogólnopolska Konferencja Prawa Rynku Kapitałowego, liczne ogólnopolskie konferencje naukowe, Akademia Praktykanta i Dni Otwarte dające studentom możliwość zapoznania się z działalnością danego partnera i Targi Praktyk.

Nie zabraknie też najważniejszej z adwokackiego punktu wodzenia imprezy jaką jest Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, od lat objęty patronatem NRA.

ELSA Poland dba o rozwój akademicki studentów, przekazując im dużo wiedzy teoretycznej podczas najróżniejszych imprez i konferencji, a Naczelna Rada Adwokacka od lat ją w tym wspiera.

Działania Stowarzyszenia służą nie tylko zwiększaniu kwalifikacji młodych prawników i wsparcia systemu edukacji prawnej, ale też budowaniu sprawiedliwszego świata, w którym szanuje się godność ludzką oraz różnorodność kulturową.

ELSA jako partner Naczelnej Rady Adwokackiej promuje Adwokaturę Polską wśród studentów prawa w Polsce i wspomaga absolwentów prawa w wyborach ścieżki zawodowej po ukończonych studiach.

Adwokat Bartosz Grohman podziękował serdecznie Julii Zybert za rok efektywnej i bardzo intensywnej  współpracy. Życzył jej dalszych sukcesów prawniczych, a zarazem powitał Katarzynę Kasińską i zapowiedział wspólne liczne inicjatywy pomiędzy ELSA Poland i NRA.

Spotkanie zakończyło, tradycyjne już, wspólne zdjęcie adwokata Grohmana z ustępującym prezesem ELSA i nowym prezesem na tle słynnego „bluszczu”, co stało się już wspólną tradycją ELSY Poland i NRA.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry