Sprawa TK będzie omawiana na posiedzeniu plenarnym NRA

Kwestie związane m.in. z Trybunałem Konstytucyjnym omawiane będą podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, zwołanego na 15 stycznia 2016 r. Podczas tego posiedzenia NRA decydować będzie także o dalszym postępowaniu władz adwokatury.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wystosował pismo do członków NRA z informacją, że podczas posiedzenie NRA przewidziana jest dyskusja dotycząca obecnej sytuacji publicznej w kraju. Zwrócił się do dziekanów o ewentualne przedyskutowanie w izbach adwokackich zagadnień związanych z sytuacją Trybunału Konstytucyjnego, niezawisłością sędziów, sposobem procedowania prawa oraz prowadzenia konsultacji społecznych.

Podobną informację przekazał adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, w piśmie będącym odpowiedzią na apel adw. Jerzego Marcina Majewskiego, który wnosił o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury w związku z ostatnimi wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Wiceprezes NRA przypomniał w piśmie działania podejmowane w sprawie Trybunału Konstytucyjnego przez NRA, Prezydium NRA i innych przedstawicieli adwokatury z upoważnienia Prezydium NRA. Działania te były przedstawiane opinii publicznej, środowiskom prawniczym przy wykorzystaniu portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

W liście Prezes Trela szczegółowo przedstawia kalendarium działań NRA w spawie Trybunału Konstytucyjnego.

(czytaj pismo adw. Jacka Treli, wiceprezesa NRA)

(czytaj pismo adw. Jerzego Majewskiego)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry