Sprawozdanie Fundacji na rzecz Pomocy Socjalnej Adwokatom, Aplikantom Adwokackim i Pracownikom Adwokatury

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie roczne Fundacji na rzecz Pomocy Socjalnej Adwokatom, Aplikantom Adwokackim i Pracownikom Adwokatury.

Fundacja, która ma siedzibę we Wrocławiu, rozpoczęła działalność 24 marca 2014 r., założyli ją adwokaci Małgorzata Gruszecka i Sławomir Krześ - obecnie członkowie zarządu. Fundatorem - obok założycieli - jest również adw. Mariusz Ratajczak.

Fundacja udziela nieoprocentowanych pożyczek lub bezzwrotnej pomocy adwokatom, aplikantom adwokackim, pracownikom Adwokatury i członkom ich rodzin, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, udziela pomocy dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym.

W tym roku udało się pomóc kolejnym osobom. Pieniądze przeznaczone były głównie na sfinansowanie leczenia.

Czytaj szczegółowe sprawozdanie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/