Sprawozdanie Prezesa NRA za 2021 r.

Publikujemy Sprawozdanie Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysława Rosatiego, z działań w 2021 r.

Sprawozdanie obejmuje czas od 19 marca 2021 r., gdy Krajowy Zjazd Adwokatury wybrał adw. Przemysława Rosatiego na prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, do końca grudnia 2021 r.

W Sprawozdaniu znajdują się informacje według porządku chronologicznego z podziałem na miesiące oraz tematycznie, a wśród tematów:

 • prace Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezydium NRA
 • legislacja i wymiar sprawiedliwości
 • nowe technologie w praktyce adwokata
 • Polski Ład
 • wykonywanie zawodu adwokata i tajemnica zawodowa
 • budowa pozycji Adwokatury
 • spotkania samorządowe
 • współpraca międzysamorządowa
 • stanowiska i komunikaty Prezesa NRA
 • inicjatywy skierowane do środowiska adwokackiego
 • inicjatywy pozasamorządowe


(pobierz Sprawozdanie Prezesa NRA za 2021 r. w pliku pdf.)Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry