Sprawozdanie z prac komisji NRA i zespołów NRA

Poniżej publikujemy sprawozdania z prac komisji, zespołów i jednostek działających przy NRA za rok 2015.


czytaj Sprawozdanie

zobacz załączniki Komisji Praktyk Rynkowych i Konkurencji:

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zobacz załącznki Zespołu ds. Kobiet 

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry