Środowiska prawnicze o ochronie tajemnicy zawodowej

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, którego przewodniczącym w tym roku jest adw. Jacek Trela, prezes NRA, przyjęło 28 września stanowisko dotyczące ochrony tajemnicy zawodowej - dziennikarskiej, adwokackiej, radcy prawego, doradcy podatkowego.

Stanowisko przyjęto w związku z pracami legislacyjnymi trwającymi w Ministerstwie Sprawiedliwości, które zmierzają do osłabienia ochrony tajemnicy zawodowej.

Porozumienie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec inicjatyw legislacyjnych, zmierzających do obniżenia standardów ochrony tajemnicy zawodowej wskazując, że przekazanie decyzji o uchyleniu tajemnicy zawodowej prokuratorowi, w miejsce niezawisłych sądów, godzi w zaufanie obywateli do państwa, prowadzi do utraty poczucia bezpieczeństwa, podważając wiarygodność oraz legitymację wymiaru sprawiedliwości. Takie postępowanie godzi w podstawowe zasady państwa prawa, prowadząc jednocześnie do erozji tych zasad.

W stanowisku czytamy:

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych w związku z pracami legislacyjnymi prowadzonymi przez Ministra Sprawiedliwości, które dotyczą zmian w zakresie zasad zwalniania z tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym (m.in. adwokackiej, dziennikarskiej, lekarskiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego) przypomina, że tajemnica zawodowa ma charakter gwarancyjny, a jej beneficjentami są obywatele. Ochrona wynikająca z przestrzegania tajemnicy zawodowej gwarantuje między innymi prawo do rzetelnego procesu oraz prawo do prywatności, które chronione są nie tylko na gruncie Konstytucji RP, ale także na podstawie norm prawa międzynarodowego.


Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wskazuje, że praktyki organów Państwa, których skutkiem jest zagrożenie lub naruszenie tajemnicy zawodowej, w tym poprzez inicjowanie zmian ustawodawczych zmierzających do przekazania decyzji o uchyleniu tajemnicy zawodowej prokuratorowi, w miejsce niezawisłych sądów, godzą w zaufanie obywateli do państwa, prowadzą do utraty poczucia bezpieczeństwa, podważając
wiarygodność oraz legitymację wymiaru sprawiedliwości. Takie postępowanie godzi w podstawowe zasady państwa prawa, prowadząc jednocześnie do erozji tych zasad.


Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraża zdecydowany sprzeciw wobec inicjatyw legislacyjnych zmierzających do obniżenia standardów ochrony tajemnicy zawodowej.

(czytaj w wersji pdf)

 

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych zostało zawarte 24 września 2015 r. w Warszawie. Celem jest ich stała współpraca, wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Porozumienie skupia przedstawicieli środowisk adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz przedstawicieli innych zawodów i środowisk prawniczych. Przewodniczącym Porozumienia jest adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sekretarzem Porozumienia jest adwokat Przemysław Rosati, członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Sygnatariuszami Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych są m.in.:
Naczelna Rada Adwokacka
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
Krajowa Rada Komornicza
Krajowa Rada Kuratorów
Krajowa Rada Notarialna
Krajowa Izba Radców Prawnych
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Stowarzyszenie Prokuratorów RP
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce
Stowarzyszenie Sędziów THEMIS

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry