Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy NRA wspierające RPO

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wyraża swoje głębokie zaniepokojenie powtarzającymi się w ostatnim czasie atakami na działalność Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. Adama Bodnara. Komisja wydała w tej sprawie stanowisko. 

W stanowisku Komisji czytamy, że ataki na działalność RPO są bezpodstawne i wynikają z niezrozumienia celów i zadań, jakie Konstytucja RP oraz ustawy nakładają na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

Mimo że dr Adam Bodnar sprawuje swoją funkcję niespełna rok, to w tym czasie dał się poznać jako niezwykle pracowity, rzetelny i otwarty na różne problemy społeczne. Swoją działalnością wywarł on ogromny wpływ na sytuację szerokich mas społeczeństwa.

Dlatego Komisja Praw Człowieka przy NRA wyraża pełne wsparcie i głębokie zaufanie dla działalności dr. Adama Bodnara, jako Rzecznika Praw Obywatelskich.

(czytaj stanowisko Komisji Praw Człowieka przy NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski