Stanowisko Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów

Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów i komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA wydała 24 lutego 2018 r. stanowisko dotyczące modelu aplikacji adwokackiej.

Stanowisko zostało podjęte po zapoznaniu się z opiniami nadesłanymi przez członków NRA, członków komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, kierowników szkolenia oraz członków zespołu powołanego mocą uchwały NRA z 13 stycznia br.

Konferencja opowiada się za utrzymaniem dotychczasowego modelu aplikacji, dostrzegając jednocześnie konieczność reagowania na potrzeby aplikantów, doświadczenia izb w toku szkolenia, a także widząc potrzebę ciągłego udoskonalania modelu aplikacji i zwiększenia atrakcyjności zajęć.

Uczestnicy Konferencji opowiadają się za wzmocnieniem instytucji patronatu. W stanowisku sprzeciwiono się powołaniu centralnych ciał przy NRA, które miałyby koordynować tok i model szkolenia. Zdaniem uczestników konferencji rolę tę pełni komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA oraz Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów. Konferencja sprzeciwia się również centralizacji certyfikowania osób prowadzących zajęcia oraz obligatoryjnemu utrwalaniu audio-wizualnym zajęć innych niż wykłady.

Konferencja poparła za to pomysł wsparcia materialnego dla izb, które nie są w stanie ponosić kosztów komplementarnego szkolenia aplikantów. Zadeklarowano również podjęcie działań w kierunku aktualizacji Ramowego Programu Szkolenia. Jako materiał wyjściowy do dalszych prac dotyczących aplikacji adwokackiej Komisja zarekomendowała dokumenty przedstawione przez adw. Agnieszkę Zemke-Górecką oraz adw. Przemysława Rosatiego i apl. adw. Grzegorza Kukowkę.

Aplikacji adwokackiej w dużej mierze poświęcone było również posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się 25 lutego br. w Warszawie. Relacja z posiedzenia zostanie zamieszczona na stronie w najbliższym czasie.    

Czytaj dokument    

Czytaj załącznik nr 1

Czytaj załącznik nr 2

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry