Stanowisko Prezydium NRA w sprawie ujawnienia korespondencji i łamania tajemnicy adwokackiej

Prezydium NRA przyjęło 1 kwietnia br. stanowisko, w którym wyraża sprzeciw wobec kontrolowania korespondencji adwokata ze swoim klientem, posługiwania się takową korespondencją w mediach i jej jakiemukolwiek wykorzystywaniu, niezależnie od źródeł pochodzenia tychże informacji.

Prezydium NRA przypomina, że fundamentem zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego, mającego gwarantować klientom ochronę ich praw jest gwarancja nieograniczonego w czasie przestrzegania tajemnicy zawodowej w relacjach z klientami.

 - Ani klient, ani jego obrońca czy reprezentujący go w innym postępowaniu adwokat nie jest uprawniony do ujawniania treści rozmów czy korespondencji, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności. – czytamy w stanowisku.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje o powstrzymanie się od łamania tajemnicy adwokackiej w jakiejkolwiek formule, wskazując zarazem, że mechanizm ochrony tajemnicy dziennikarskiej jest w swych fundamentach tożsamy z tajemnicą adwokacką i wykorzystywanie przez media materiałów pozyskanych w wyniku złamania tajemnicy adwokackiej budzi sprzeciw.

czytaj stanowisko Prezydium NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry