Stanowisko Prezydium NRA w sprawie ujawnienia korespondencji i łamania tajemnicy adwokackiej

Prezydium NRA przyjęło 1 kwietnia br. stanowisko, w którym wyraża sprzeciw wobec kontrolowania korespondencji adwokata ze swoim klientem, posługiwania się takową korespondencją w mediach i jej jakiemukolwiek wykorzystywaniu, niezależnie od źródeł pochodzenia tychże informacji.

Prezydium NRA przypomina, że fundamentem zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego, mającego gwarantować klientom ochronę ich praw jest gwarancja nieograniczonego w czasie przestrzegania tajemnicy zawodowej w relacjach z klientami.

 - Ani klient, ani jego obrońca czy reprezentujący go w innym postępowaniu adwokat nie jest uprawniony do ujawniania treści rozmów czy korespondencji, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności. – czytamy w stanowisku.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje o powstrzymanie się od łamania tajemnicy adwokackiej w jakiejkolwiek formule, wskazując zarazem, że mechanizm ochrony tajemnicy dziennikarskiej jest w swych fundamentach tożsamy z tajemnicą adwokacką i wykorzystywanie przez media materiałów pozyskanych w wyniku złamania tajemnicy adwokackiej budzi sprzeciw.

czytaj stanowisko Prezydium NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski