Stanowisko Prezydium NRA ws. Konwencji stambulskiej

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje o zaprzestanie prac nad wypowiedzeniem przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Stanowisko w tej sprawie przyjęto 28 lipca 2020 r.

W stanowisku czytamy, że Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z niepokojem przyjmuje informacje o działaniach zmierzających do wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencji stambulskiej).

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stanowczo sprzeciwia się planom wypowiedzenia Konwencji. Przypominamy, że jednym z celów Konwencji jest stworzenie szeroko zakrojonego planu ramowego działań na rzecz ochrony i wsparcia wszystkich ofiar przemocy domowej. W Polsce wciąż tego sytemu brakuje. Ofiary przemocy nie mogą liczyć na kompleksowe i skoordynowane wsparcie i specjalistyczną opiekę ze strony państwa.

W opinii Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Konwencja stambulska stanowi konieczny punkt odniesienia w procesie tworzenia zharmonizowanej i zintegrowanej polityki zapobiegania przemocy, ochrony ofiar i karania sprawców, umożliwiający weryfikację
i rzetelną ocenę podejmowanych działań.

Wypowiedzenie Konwencji byłoby krokiem w złym kierunku w zakresie systemowej ochrony osób przed przemocą, który negatywnie wpłynąłby na stan przestrzegania praw człowieka w Polsce.

W związku z tym Prezydium NRA apeluje o zaprzestanie prac nad wypowiedzeniem Konwencji.

 

(czytaj stanowisko Prezydium NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry