Stanowisko Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej ws. sędziego Tulei

Społeczna Komisja Kodyfikacyjna wydała stanowisko w sprawie odmowy respektowania postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2021 roku, dotyczącego sędziego Igora Tulei, przez Prokuraturę Krajową i Ministra Sprawiedliwości.

Sąd Apelacyjny w Warszawie 24 lutego 2021 roku orzekł, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie zawiesiła skutecznie sędziego Igora Tuleję w sprawowaniu urzędu sędziego - przypominają sygnatariusze stanowiska. Podkreślają, że stanowisko wyrażone przez Prokuraturę Krajową i Ministra Sprawiedliwości - o tym by nie respektować postanowienia SA - stanowi kolejne drastyczne naruszenie Konstytucji RP. Stanowisko to oraz decyzje podjęte w sprawie implementacji Postanowienia naruszają podstawowe zasady Konstytucji, a także gwarancje państwa prawnego i demokratycznego. - czytamy w dokumencie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

(czytaj całe Stanowisko SKK)

W stanowisku przypomina się, że członkowie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej zostali powołani przez dwie największe organizacje samorządowe prawników (adwokatów i radców prawnych) oraz stowarzyszenie sędziów „Iustitia”, promujące zasady niezawisłości i niezależności władzy sądowniczej. "Powierzono nam zadanie przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, które w przyszłości zastąpić mają te dzisiaj obowiązujące, uchwalane przez większość rządową, często w ekspresowym tempie, bez szerszej konsultacji i – przede wszystkim – z naruszeniem zasad wynikających z Konstytucji RP." Dlatego członkowie SKK zdecydowali się zająć stanowisko w sprawie reakcji władz na postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 24 lutego 2021 roku i podają przyczyny:

- Kroki podjęte przez organy i funkcjonariuszy podległych Ministrowi Sprawiedliwości stanowią drastyczne naruszenie konstytucyjnej zasady trójpodziału władz i podstawowe zasady, na których opiera się demokratyczne państwo prawa. Reakcja władz na prawomocne Postanowienie stanowi niebezpieczny precedens, który może pozbawić praktycznego znaczenia każde orzeczenie sądowe według swobodnego uznania Prokuratura Generalnego.

- Jako osoby powołane przez niezależne środowiska prawnicze do projektowania kształtu wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawa mamy obowiązek wsparcia sędziów i niezależnych prokuratorów, którzy ponoszą największe ryzyko informowania opinii publicznej o aktach naruszania praworządności.

 

Społeczna Komisja Kodyfikacyjna została powołana na I Kongresie Prawników Polskich 20 maja 2017 r. w Katowicach.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry