Stawki adwokackie to także praworządność - felieton adw. Jacka Treli

"Stawki adwokackie to także praworządność" - podkreśla adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w felietonie, który ukazał się 18 lutego na łamach "Rzeczpospolitej".

Zamiast snuć opowieści o pracy dla idei, trzeba uczciwie ustalić zasady płacenia za pomoc prawną - napisał prezes NRA. 

(czytaj felieton)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry