Sukces NRA w Senacie – przyjęty projekt ws. zasad przeszukań u adwokatów

Senat przyjął rozwiązania zaproponowane przez Naczelną Radę Adwokacką dotyczące przeszukań u adwokatów. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego trafi teraz do Sejmu. Zmiany zakładają zawiadomienie dziekana okręgowej rady adwokackiej przed przeszukaniem pomieszczeń należących do adwokata oraz wskazanie, że to wyłącznie sąd decydować mógłby o zawieszeniu adwokata w wykonywaniu zawodu podczas śledztw.

Senackie prace nad nowelizacją k.p.k. były wynikiem petycji Naczelnej Rady Adwokackiej, którą złożył w styczniu 2021 r. adw. Przemysław Rosati, ówczesny członek NRA - autor petycji oraz załączonego do niej projektu ustawy.

(czytaj Petycję)

(czytaj projekt ustawy)

Podczas posiedzenia Senatu za projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz Prawa o adwokaturze przygotowanym przez senacką komisję praw człowieka, praworządności i petycji głosowało 53 senatorów, przeciw było 44, zaś jeden wstrzymał się od głosu. Teraz projekt trafi do Sejmu.

Decyzję o wystąpieniu z petycją do Senatu w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Kodeksu postępowania karnego w zakresie sposobu przeprowadzenia przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez adwokata oraz w zakresie zasad stosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia adwokata w wykonywaniu zawodu, m.in. przenosząc kompetencję do stosowania tego środka z prokuratora na sąd powszechny podjęła Naczelna Rada Adwokacka w uchwale z 16 stycznia 2021 r.

(czytaj uchwałę NRA z 16 stycznia 2021 r.)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski