Szkolenie ze sporządzania skargi do ETPCz

Szkolenie nt. praktycznych aspektów sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz dostępu do adwokata przy pierwszych czynnościach w procesie karnym odbyło się 3 czerwca w Zielonej Górze. Podstawą wykładu były standardy wyznaczone w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału. W szkoleniu wzięli udział członkowie izby adwokackiej w Zielonej Górze. 

Wykład poprowadziły przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, adw. Justyna Metelska oraz wiceprzewodnicząca tej komisji, adw. Małgorzata Mączka–Pacholak.

Zasady składania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka obejmowały nie tylko wymogi formalne, ale też wiele praktycznych rozwiązań trudności, z jakimi mierzą się pełnomocnicy korzystający z tej instytucji. W drugiej części omówione zostały konkretne przełomowe orzeczenia Trybunału z uwzględnieniem ciągłego procesu, jakim jest poddawana interpretacja praw wyartykułowanych w Konwencji.

Prowadzące zachęcały uczestników szkolenia do sięgania do orzecznictwa Trybunału w sprawach toczących się przed organami krajowymi.

Dla osób zainteresowanych poniżej podajemy adresy stron internetowych, zawierające przydatne opracowania oraz bazy orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:

http://www.echr.coe.int

http://hudoc.echr.coe.int

https://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/

http://www.nsa.gov.pl/orzecznictwo-etpc.php

http://www.hfhr.pl/publikacje/omowienie-orzeczen-etpcz/

adw. Magdalena Pająk

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry