Tajemnica adwokacka to nie przywilej adwokata, ale gwarancja praw jednostki

Tajemnica adwokacka to nie przywilej adwokatów, ale niezbędna gwarancja poszanowania praw i wolności każdej jednostki - czytamy w uchwale Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, którą podjęto 10 października br. To reakcja na działania warszawskiego sądu, który na wniosek Prokuratury Okręgowej w Łodzi zwolnił z tajemnicy adwokackiej adw. Jacka Kondrackiego oraz r.pr. Pawła Tańskiego i Piotra Piaszczyka.

Zwolnienie z tajemnicy dotyczy głośnej sprawy przeszukania dokonanego przez ABW w czerwcu 2014 r. w redakcji tygodnika "Wprost" w związku z tzw. aferą taśmową.

W uchwale Komisji Praw Człowieka przy NRA czytamy:

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wyraża sprzeciw wobec nasilającej się praktyki Sądów i Prokuratur, zmierzającej do przesłuchiwania adwokatów i radców prawnych na okoliczności objęte tajemnicą adwokacką i radcowską. Należą one do najważniejszych gwarancji efektywnej ochrony prawa i wolności człowieka w demokratycznym państwie prawa.

Respektowanie przez władzę publiczną tajemnicy adwokackiej i radcowskiej jest miarą poszanowania przez tę władzę konstytucyjnych praw i wolności człowieka. Po raz kolejny Adwokatura przypomina, że tajemnica adwokacka nie jest przywilejem adwokatów, ale niezbędną gwarancją poszanowania praw i wolności każdej jednostki.

Uchylanie tajemnicy adwokackiej i radcowskiej godzi w zaufanie obywateli do państwa oraz prowadzi do utraty poczucia bezpieczeństwa, podważając wiarygodność oraz legitymację Wymiaru Sprawiedliwości.

(czytaj Uchwałę Komisji Praw Człowieka z 10 października 2015 r.)

Przypominamy, że Naczelna Rada Adwokacka zajmowała już stanowisko w sprawie przeszukania redakcji tygodnika Wprost w czerwcu 2014 roku 

(czytaj informację i stanowisko z 2014 r.)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/