Termin wejścia w życie obowiązku posiadania adresu do e-doręczeń przełożony

Termin wejścia w życie obowiązku posiadania przez adwokatów adresu do doręczeń elektronicznych, wskazany uprzednio przez ministerstwo sprawiedliwości na 5 lipca 2022 r. - został przełożony.  Samorząd adwokacki monitoruje sprawę i niezwłocznie poinformuje o nowym terminie, gdy ten zostanie wyznaczony.

Obowiązek posiadania przez adwokatów adresu do doręczeń elektronicznych wynika ze znowelizowanej ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Uprzednio wskazana data 5 lipca 2022 r. została przełożona.

Naczelna Rada Adwokacka oraz Komisja ds. Równego Traktowania NRA zapewniają, że adwokaci zostaną poinformowani o dacie wejścia w życia art. 9 ust. 1 pkt ustawy niezwłocznie po wydaniu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikatu, o którym mowa w art. 155 ust. 10 ustawy.

Warto pamiętać, że już teraz istnieje możliwość uzyskania adresu do doręczeń elektronicznych za pośrednictwem strony https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-adres-do-e-doreczen-u-publicznego-dostawcy-uslugi-e-doreczen

Do uzyskania adresu do doręczeń elektronicznych niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub aplikacji e-Dowód oraz zwykłego adresu e-mail.

UWAGA! Adres e-mail nie jest adresem do doręczeń elektronicznych w rozumieniu ustawy.

Wobec nadchodzącej cyfryzacji doręczeń, w tym planowanym obowiązku prowadzenia korespondencji wyłącznie w formie elektronicznej zarówno przez organy administracji publicznej (najpóźniej od 01 stycznia 2024 r. – dokładna data zostanie wskazana w komunikacie Ministra właściwego do spraw informatyzacji), jak również sądy, prokuratury, organy ścigania oraz organy egzekucyjne (od 01 października 2029 r.), zachęcamy do zapoznania się z funkcjami i systemem doręczeń elektronicznych.

Więcej informacji o doręczeniach elektronicznych można znaleźć na stronach rządowych: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry