Trwa Tydzień Mediacji w Centrum Mediacyjnym przy NRA

W związku z obchodami Tygodnia Mediacji, jak co roku w trzecim tygodniu października, Centrum Mediacyjne przy NRA organizuje szkolenie mediacyjne, którego celem jest pogłębianie wiedzy adwokatów o mediacji oraz nadanie uprawnień nowym mediatorom. 

Jak co roku, specjalnymi gośćmi są wykładowcy z Wielkiej Brytanii: wieloletni  mediator i wykładowca, trener Alex Bevan oraz sędzia Witold Pawlak, który szkolił z mediacji polskich sędziów na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Z polskiej strony  trenerami będą mediator adw. dr Małgorzata Kożuch oraz adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Równolegle  mediatorzy Centrum brali udział jako prelegenci w następujących konferencjach:

- 20 października 2016r. konferencja w Chęsnem pod patronatem Ministra Sprawiedliwości:  „Mediacja  - sprawiedliwość w nowej perspektywie”, z udziałem adw. dr. Robera Bogdzio;

-  20 października 2016r. konferencja w SO w Rzeszowie "Mediacja po zmianach. Rewolucja w wymiarze sprawiedliwości, czy nadal martwa instytucja", na której prelegentem była adw. Magdalena Kurowicka mediator Centrum;

- 18 października 2016r. podczas  II Edycji Poznańskiego Salonu Mediacji „Mediacja gospodarcza – bariery, jak je pokonać - z perspektywy sędziego, pełnomocnika, przedsiębiorcy, mediatora” - organizowanego przez SO w Poznaniu głos zabierał mediator, adw. dr Ewa Habryn-Chojnacka;

- 14 października br. konferencja zorganizowana przez Wrocławskie Centrum Mediacji oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pod hasłem "Warto mediować w pracy", wykład wygłosiła adw. Beata Bronowicka.

W tygodniku „Super Pojezierze” ukaże się felieton na temat mediacji, autorstwa mediatora adw. Cezarego Skrzypczaka.

Więcej informacji o wydarzeniach mediacyjnych oraz jak skorzystać z pomocy mediatora można uzyskać pod numerem telefonu Centrum Mediacyjnego (0-22 505-25-20) lub na dyżurach mediatorów w całej Polsce w sądach rejonowych i okręgowych.

Koleżankom i  Kolegom Adwokatom przypominamy, że od 1 stycznia 2016 roku strony, które zawrą ugodę przed mediatorem podczas postępowania sądowego, mogą uzyskać zwrot nawet całej opłaty od pozwu/wniosku, a Adwokaci, którzy podejmą czynności w celu polubownego rozwiązania sporu również przed wniesieniem pozwu, przyczyniając się do rozwiązania sprawy w sposób ugodowy, mogą liczyć na podwyższenie wynagrodzenia zasądzanego przez sąd zgodnie z art. 109§ 2 kpc.

adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska

prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/