Trwa XIII Krajowy Zjazd Adwokatury

XIII Krajowy Zjazd Adwokatury rozpoczął się 19 marca w Bydgoszczy. Delegaci Adwokatury z całej Polski wybiorą prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego Adwokatury, przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz członków: Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z uchwałą nr 70/2019 Zjazd odbywa się w Bydgoszczy, ale ze względu na pandemię, ma on formę zdalną. KZA został podzielony na dwie części. Marcową – sprawozdawczo-wyborczą oraz wrześniową – na której delegaci przyjmą uchwały programowe, wytyczające kierunek działań Adwokatury na najbliższe lata.

Wydarzenie jest transmitowane na stronie kza.adwokatura.pl oraz na kanale Adwokatury Polskiej na YouTube. (zobacz link)

Zjazd otworzył adw. Jacek Trela, prezes NRA. W sposób szczególny powitał delegatów: adw. Leona Kasperskiego z izby koszalińskiej – najstarszego uczestnika Zjazdu oraz adw. Marię Kozłowską i adw. Grzegorza Kukowkę z izby warszawskiej, najmłodszych delegatów XIII KZA. Dzieli ich więcej niż 60 lat. W ten sposób prezes NRA zaznaczył wspólnotę międzypokoleniową w Adwokaturze i powitał wszystkie pokolenia.

Adw. Jacek Trela przywitał również gości, którzy łączą się z KZA zdalnie – Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Adama Bodnara, prof. Ewę Łętowską sędzię Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prof. Mirosława Wyrzykowskiego, sędziego TK w stanie spoczynku, prof. Krystiana Markiewicza, przewodniczącego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. List prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego odczytała adw. Justyna Mazur, zaś z uczestnikami Zjazdu zdalnei połączyła się przewodnicząca Rady miasta - Monika Matowska.

- Kiedy dwa lata temu podejmowaliśmy decyzję o zwołaniu Zjazdu w Bydgoszczy, nie spodziewaliśmy się, że zostanie przesunięty i to na 19 marca 2021 r, – mówił adw. Jacek Trela, - To dzieło przypadku, ale ważne podkreślenia jest, że dokładnie 40 lat temu, 19 marca, w Bydgoszczy, członkowie Solidarności zostali brutalnie spacyfikowani przez milicję obywatelską. Ta rocznica niesie ze sobą przesłanie, że dzieją się rzeczy dziwne i mogą się dziać rzeczy złe, gdy władza myśli, że wszystko może. – powiedział prezes NRA.

Podziękował również adw. Justynie Mazur i adw.  Michałowie Bukowińskiemu, dziekanowi, następcy adw. Mazur, organizatorom i gospodarzom Krajowego Zjazdu Adwokatury. Przypomniał, że we wrześniu br. Odbędzie się część KZA poświęcona merytorycznym kwestiom, a gośćmi będą przedstawiciele adwokatów europejskich.

W skład Prezydium KZA wchodzą: przewodnicząca adw. Justyna Mazur, wiceprzewodniczący: adw. Katarzyna Bilewska i adw. Marek Mikołajczyk, sekretarze: adw. Bartosz Tiutiunik i Piotr Zięba.

Goście, którzy uczestniczą w Zjeździe zdalnie, przekazali swoje przesłania dla uczestników KZA.

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Adam Bodnar podziękował adwokatkom i adwokatom, całej Adwokaturze za współpracę  i wsparcie, jakich doświadczył. Zaznaczył, że ostatnie cztery lata, to był trudny okres, wiele osób musiało się zastanawiać, kiedy powiedzieć „tak”, a kiedy powiedzieć „nie”. Rzecznik Praw Obywatelskich i Adwokatura razem przyjmowali różne stanowiska, uchwały i rezolucje. Zdaniem, prof. Bodnara, Adwokatura wróciła do swoich korzeni z lat 60, 70 i 80-tych, kiedy adwokaci bronili obywateli, ich praw i wolności. Dodał, że Adwokatura zbudowała też sieci współpracy międzynarodowej, które zostaną na kolejne lata. Zaznaczył, że w kolejnych latach na Adwokaturę czeka sporo nowych wyzwań, związanych z wykonywaniem zawodu adwokata, czy niezależności Adwokatury. Wyraził nadzieję, że gdyby doszło w przyszłości do zagrożenia niezależności Adwokatury, adwokatki i adwokaci mogą czerpać z dziedzictwa ostatnich lat.

Prof. Ewa Łętowska, pierwsza w Polsce Rzecznik Praw Obywatelskich (1988-1992), sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2002-2011, w swoim przesłaniu powiedziała, że przyszło nam żyć i pracować w czasie, kiedy prawnicy są potrzebni bardziej niż zwykle, jako przewodnicy w meandrach prawa. Porównała prawników do nawigatorów, wskazujących właściwą drogę. Przestrzegała przed populizmem i apelowała o mądre wybory w szukaniu właściwych dróg, ponieważ nasze czasy sprzyjają pojawianiu się „atrap prawa”. Stwierdziła, że Konstytucja ulega dewiacji, a codziennością jest chwiejność praktyki. System prawa staje się podwójny, obok prawa przez duże P istnieją jego atrapy. Apelowała, by adwokaci nigdy nie byli pomocnikami złej sprawy i „byśmy zawsze mówili wtedy, gdy możemy i powinniśmy mówić.”

Prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia TK w stanie spoczynku, stwierdził, że Zjazd Adwokatury odbywa się w warunkach szczególnego konfliktu politycznego, związanego z naruszaniem Konstytucji przez konstytucyjne organy państwa. Jego zdaniem, nie mamy do czynienia z kryzysem konstytucyjnym, lecz z wojną przeciwko Konstytucji. Sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i obywatele, to dziś obrońcy Konstytucji.

Prof. Wyrzykowski podkreślił też, że adwokaci, którzy bronią demonstrujących podczas Strajku Kobiet i innych manifestacji, pomagają uciekinierom z Czeczenii w Terespolu, stają w obronie szykanowanych sędziów i prokuratorów, występują nie tylko na salach sądowych w Polsce, ale także w Luksemburgu i Strasburgu, są najlepszą twarzą środowiska prawniczego. - Jesteście szykanowani, ale gdy przyjdą po was, nie będziecie sami po wiedział prof. Wyrzykowski. - Tworzycie wzorce odwagi, kompetencji, szlachetności i odpowiedzialności, jesteście spadkobiercami historii 100-lecia Adwokatury.

Prof. Wyrzykowski podziękował adwokatom za to, że ich działania decydują o losach Rzeczpospolitej, złożył wyrazy szacunku i uznania.

Prof.  Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA mówił o współpracy z adwokaturą w ramach organizacji I Kongresu Prawników Polskich w maju 2017 roku. Wówczas środowisko prawnicze pokazało zdaniem s. Markiewicza, że to, co łączy, to nie partykularne interesy, ale praworządność. Podkreślił, że rządów prawa nie broni się w ciszy, w ciszy rządy prawa umierają. Sędzia Markiewicz wskazał też na Społeczną Komisję Kodyfikacyjną, powołaną podczas pierwszego Kongresu. Powołano ją, ponieważ praworządności nie da się obronić jedynie podczas kongresów i konferencji.

Prezes IUSTITII wspominał też zainicjowane w lipcu 2017 r. Łańcuchy Światła i udział w nich adwokatów, na czele z prezesem NRA adw. Jackiem Trelą. Sędziowie i adwokaci byli też razem na drugim Kongresie Prawników Polskich i na Marszu Tysiąca Tóg.

- Kilka lat kadencji prezesa Treli, to były lata wspólnej walki o marzenia, o rządy prawa, O wspólną Polskę, o Konstytucję, o prawa i wolności. - mówił prof. Markiewicz. – Budowaliśmy mosty a nie mury, uczyliśmy się nawzajem. Jestem za to wdzięczny i prezesowi Treli i adwokatkom i adwokatom, którzy mieli i mają marzenia i nie boją się tych marzeń realizować.

Prezes IUSTITII podziękował wszystkim, którzy włączyli się w działania w obronie praworządności, za ich odwagę. - Powiedzieliście głośne „nie”, narażając się władzy obroniliście niezależność i honor, stając twardo do walki, wypełniając misję adwokacką, nawiązaliście do najjaśniejszych kart polskiej Palestry – powiedział. – Mam nadzieję, że ta wspólna droga nigdy się nie skończy.

List prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego - który nie mógł wziąć udziału w Zjeździe Adwokatury z uwagi na uroczystości 40. rocznicy Bydgoskiego Marca - do prezesa NRA adw. Jacka Treli odczytała adw. Justyna Mazur.

Z uczestnikami Zjazdu połączyła się także Monika Matowska, przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy.

Krajowy Zjazd Adwokatury przyjął przez aklamację uchwałę przyznając Wielką Odznakę Zasłużony Adwokaturze następującym osobom: adw. Aleksandrze Przedpełskiej, adw. Andrzejowi Banaszkiewiczowi, adw. Edwardowi Rzepce, Jackowi Taylorowi, adw. Rajmundowi Żukowi, adw. Włodzimierzowi Romanowi Łyczywkowi i Wojciechowi Hermelińskiemu. 

 

fot. Michał Jabłoński

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry