Trwają prace nad projektem rozporządzenia MS ws zasad doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym. 

Projektowane rozporządzenie ma zastąpić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym, które - zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw - traci moc po upływie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli z dniem 15 stycznia 2017 r.

Tę informację zawiera pismo z ministerstwa, będące odpowiedzią na pytanie w tej kwestii adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA. Ministerstwo zapewnia, że projektowane rozwiązania uwzględniają treść art. 133 paragrafu 2a kpk dodanego przez art. 1 pkt 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta, które to uregulowanie umożliwia odbiór, pozostawionych w placówce pocztowej, pism organów procesowych adresowych do profesjonalnych uczestników postępowania karnego (czyli obrońców i pełnomocników będących adwokatami lub radcami prawnymi) przez osoby upoważnione na podstawie pełnomocnictwa pocztowego.

W najbliższym czasie projekt rozporządzenia ma być udostępniony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

(zobacz pismo sekretarza NRA)

(zobacz odpowiedź ministerstwa)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/