Trwają przygotowania do Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Kolejne spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Zawodów Zaufania Publicznego 7 września poświęcone było przygotowaniom do pierwszego Ogólnopolskiego Dnia Otwartego tych samorządów. Zaplanowano go na 24 września w Warszawie.

Spotkanie poprowadził adw. Przemysław Rosati, prezes NRA. Adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca Komisji współpracy zawodów zaufania publicznego NRA oraz sekretarz OPSZZP, zreferowała stan prac nad organizacją Dnia Otwartego oraz kwestie finansowe.
Podczas spotkania omawiano także sprawy związane z hasłem, logo oraz medialną oprawą wydarzenia.
W Dniu Otwartym weźmie udział 14 samorządów zawodów zaufania publicznego.
 
Na 14 września zaplanowano kolejne spotkanie organizacyjne.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski