Trwają senackie prace nad ustawą dyscyplinującą sędziów

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, zabrał głos w imieniu Adwokatury na wspólnym posiedzeniu senackich Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 8 stycznia 2020 r. Tematem posiedzenia była ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

W posiedzeniu z ramienia Adwokatury uczestniczyli także adw. dr Karol Pachnik i adw. Dariusz Goliński.

Prezes Trela w swojej wypowiedzi przedstawił skutki ustawy "kagańcowej" dla zwykłego obywatela, pokazując, że ustawa ta, zabraniając kwestionowania niezawisłości sędziów bądź niezależności sądów, uniemożliwia stronom postępowania skorzystanie z kontroli instacyjnej wyroków pod kątem oceny ich nieważności. - Występuje oczywista kolizja, potwierdzona wyrokiem Trybunału Sprawieldliwości Unii Europejskiej, uprawnień jednostki do rozpoznania sprawy przez niezależny sąd z przepisami tej ustawy - podkreślał adw. Trela. - Jeżeli ustawa ta weszłaby w życie, spowodowałaby pogłębienie chaosu w wymiarze sprawiedliwości - dodał.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski