Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ws nowelizacji ustawy o TK z 22 grudnia 2015 r.

Trybunał Konstytucyjny wydał dziś wyrok w sprawie połączonych wniosków o zbadanie zgodności ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2217) z Konstytucją RP. 

Wnioski do TK złożyli: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego 29 grudnia 2015 r., grupa posłów na Sejm RP 29 grudnia 2015 r., grupa posłów na Sejm RP 31 grudnia 2015 r., Rzecznik Praw Obywatelskich 8 stycznia 2016 r. oraz Krajowa Rada Sądownictwa 15 stycznia 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego połączył sprawy do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt K 47/15.

Rozprawa Trybunału Konstytucyjnego była dwudniowa, rozpoczęła się 8 marca, wyrok został ogłoszony 9 marca. Rozprawie przewodniczył Andrzej Rzepliński, prezes TK, który ogłosił wyrok, a sędzią-sprawozdawcą był sędzia TK Stanisław Biernat. Zdania odrębne do wyroku złożyli sędziowie TK: Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski.

Trybunał orzekł, że ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 2217) jest niezgodna z art. 7, art. 112 oraz art. 119 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji. Uznał także, że ustawa jest zgodna z art. 186 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodna z art. 123 ust. 1 Konstytucji. 

(czytaj wyrok TK K47/15)

 (czytaj wyrok na stronie TK)

Pierwszego dnia rozprawy adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA, przedstawił opinię Naczelnej Rady Adwokackiej amicus curiae w tej sprawie. W rozprawie uczestniczyła także adw. Małgorzata Mączka-Pacholak. Opinię NRA przygotowali wspólnie adw. Pietrzak, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, adw. prof. Jacek Skrzydło i adw. prof. Szymon Byczko.

(czytaj opinię amicus curiae NRA)

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry