Turniej Moot Court: formularz odpowiedzi rządu dot. skargi do ETPCz

Publikujemy formularz odpowiedzi rządu dotyczącej skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w ramach Turnieju Sądowego Moot Court. Turniej wpisuje się w obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

Turniej Moot Court odbędzie się też w kontekście 25. rocznicy ratyfikacji Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez Polskę i uznania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Patronat honorowy nad turniejem objęli Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rzecznik Praw Obywatelskich, patronat medialny objęła redakcja "Młodej Palestry" oraz wydawnictwo Wolters Kluwer.

Za projekt odpowiada Komisja Praw Człowieka przy NRA.

Główną nagrodą dla zwycięskiej drużyny w Turnieju jest wizyta w Strasburgu i udział w rozprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przewidujemy także nagrody za Najlepsze Pismo oraz dla Najlepszego Mówcy.

Do udziału w turnieju Naczelna Rada Adwokacka zaprasza aplikantów adwokackich z Izb Adwokackich z całej Polski. Do udziału w Turnieju mogą zgłosić się drużyny składające się z 2 do 4 osób mających – w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego – status aplikanta adwokackiego. Każda drużyna wskazuje Opiekuna naukowego, którym może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora nauk prawnych, adwokat, radca prawny, sędzia lub prokurator. Opiekun może sprawować pieczę tylko nad jedną drużyną.

(zobacz szczegóły dot. Turnieju)

Publikujemy formularz skargi do ETPCz. Limit znaków w formularzu to 25 tys. wraz ze spacjami:

(pobierz formularz)

Publikujemy formularz odpowiedzi rzadu dot. skargi do ETPCz (limit znaków liczony jest wraz ze spacjami)

(pobierz formularz)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski