Turniej Moot Court wygrała drużyna z izby warszawskiej


Czteroosobowa drużyna warszawskich aplikantów adwokackich zwyciężyła turniej sądowy Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Strasburga i udział w posiedzeniu ETPCz.

Finał odbył się 15 grudnia w Warszawie. Wzięły w nim udział aplikanci adwokaccy z Warszawy i Zielonej Góry. Warszawę reprezentowali apl. adw.: Grzegorz Kukowka, Michał Magdziak, Filip Janeczko i Marcin Kurzynowski. Z Zielonej Góry w finale uczestniczyli apl. adw.: Agnieszka Rogoza, Bartosz Jaroni, Krzysztof Tomaszewicz i Kornel Sadowski.    

Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka grupa warszawska występowała w imieniu skarżącego, który zarzucał państwu X ograniczenie prawa do obrony i przewlekłość tymczasowego aresztowania. Grupa zielonogórska reprezentowała rząd państwa X.

Niewielką różnicą punktów zwyciężyli aplikanci z Warszawy. Wystąpienia oceniało jury w składzie: sędzia Wojciech Hermeliński, adw. Justyna Metelska, adw. Monika Gąsiorowska, r.pr. Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska, adw. Mikołaj Pietrzak. Jury w uzasadnieniu podkreślało wyrównany poziom wystąpień i imponującą wiedzę nt. orzecznictwa ETPCz. W ocenie brano pod uwagę poprawność argumentacji, strukturę wypowiedzi, zdolności oratorskie oraz jakość odpowiedzi na pytania składu sędziowskiego.

Jury przyznało również wyróżnienie dla najlepszego pisma, otrzymali ją apl. Mateusz Szurman i Mateusz Korzeniak z izby krakowskiej. Wybrano również najlepszego mówcę – został nim Mateusz Szurman.

Turniej Moot Court został zorganizowany po raz pierwszy przez Naczelną Radę Adwokacką w związku z obchodzonymi w tym roku obchodami 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej oraz z okazji 25. rocznicy ratyfikacji Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez Polskę i uznania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Do konkursu zgłosiło się ponad 20 grup aplikanckich. Składał się on z etapu pisemnego oraz ustnego. W ramach etapu pisemnego drużyny przygotowały skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz odpowiedź rządu na skargę innej, wylosowanej drużyny. W etapie ustnym, do którego zakwalifikowanych zostało 8 drużyn, aplikanci mieli za zadanie wziąć udział w symulacji rozprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Do finału przeszły dwie najlpesze drużyny.

Turniej przygotowała Komisja Praw Człowieka przy NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry