Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od 22 lutego


Naczelna Rada Adwokacka po raz kolejny zaangażowała się w Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który rozpoczyna się 22 lutego. 

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). 

W organizację obchodów aktywnie włączyła się Naczelna Rada Adwokacka. Adwokaci dyżurują w ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (zobacz ulotkę z listą ośrodków) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Informacji prawnej udzielają nie tylko adwokaci, ale także radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy i funkcjonariusze Policji oraz kuratorzy sądowi i komornicy.

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zorganizowane zostały dodatkowe dyżury specjalistów.

(zobacz plakat)

(zobacz harmonogram dyżurów adwokatów)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/