Uchwała Komisji Praw Człowieka przy NRA nt. uchodźców

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wzywa do poszanowania godności osób poszukujących w Polsce i innych krajach europejskich schronienia przed prześladowaniami.

Uchwałę w tej sprawie Komisja podjęła 24 września br. Czytamy w niej: "Godność ludzka jest przynależna każdemu człowiekowi, niezależnie od jego wyznania, pochodzenia, przynależności kulturowej lub etnicznej. Godność ludzka, stanowiąca fundament praw i wolności każdego człowieka, nakazuje traktować z szacunkiem i szczególnym zrozumieniem tych, którzy znaleźli się poza swoim krajem, poszukując bezpieczeństwa dla siebie i swoich rodzin. Jednocześnie Komisja Praw Człowieka zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasad wynikających z wiążących norm prawa międzynarodowego i prawa unijnego."

(zobacz uchwałę KPCz)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/