Uchwała Komisji Praw Człowieka przy NRA w sprawie postanowienia TSUE

Komisja Praw Człowieka przy NRA wyraża głębokie zaniepokojenie deklaracjami przedstawicieli polskiego rządu o niewykonywaniu postanowienia o zastosowaniu środków tymczasowych wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie C-441/17 R, dotyczącej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej.

Trybunał nakazał niezwłocznie zaprzestać, na czas rozpoznania sprawy do co meritum, wycinki drzew na terenie Puszczy Białowieskiej. Komisja Praw Człowieka przy NRA tłumaczy, że decydując o udzieleniu ochrony tymczasowej Trybunał nie przesądził jeszcze, czy zarzuty Komisji Europejskiej wobec Polski są słuszne. Uznał jednak, że nie można wykluczyć ich trafności, a brak ochrony tymczasowej może grozić nieodwracalnymi szkodami dla środowiska naturalnego na terenie Puszczy Białowieskiej.

KPCz podkreśla, że postanowienia te mają taką samą moc, obowiązują bezpośrednio i powinny być wykonywane przez państwa członkowskie UE, jak każde inne orzeczenie Trybunału.

 - Jawne lekceważenie przez władze Polski orzeczenia Trybunału stanowi pogwałcenie traktatowego prawa Unii Europejskiej oraz wprowadza zagrożenie dla poziomu ochrony środowiska naturalnego. Działanie to podważa zaufanie do władz polskich i stanowi jednoznaczny sygnał, że polski rząd nie zapewnia efektywnej realizacji norm prawa europejskiego oraz dopuszcza się działań mogących prowadzić do nieodwracalnej degradacji środowiska naturalnego. – czytamy w uchwale.

czytaj treść uchwały KPCz  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry