Uchwała NRA dotycząca aplikacji adwokackiej

Podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej 25 lutego, NRA przyjęła uchwałę dotyczącą aplikacji adwokackiej.

W uchwale zaakcentowano istotę praktycznej nauki zawodu, która nie może sprowadzać się jedynie do szkolenia o charakterze prawno-teoretycznym. Podkreślono rolę patrona jako podstawową wartość aplikacji w zakresie kształcenia umiejętności praktycznych i nauki rzemiosła zawodowego. NRA w uchwale akcentuje, że: „Model aplikacji adwokackiej, oparty o relację patron-aplikant, winien ze wszech miar zapewniać aplikantowi stabilne podstawy ekonomiczne i bezpieczeństwo socjalne w zakresie świadczonej przez aplikantów pracy na rzecz patronów”. W uchwale NRA apeluje do dziekanów okręgowych rad adwokackich, aby przy wyznaczaniu patronów wprowadzać rozwiązania zapewniające aplikantom wynagrodzenie. NRA przypomina również adwokatom współpracującym z aplikantami lub zatrudniającym ich, że za podejmowanie przez nich na rzecz adwokatów czynności należne jest wynagrodzenie.

(czytaj uchwałę nr 31/2018)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski