Uchwała NRA ws tajemnicy adwokackiej

Naczelna Rada Adwokacka na posiedzeniu plenarnym 9 czerwca przyjęła uchwałę w sprawie tajemnicy adwokackiej, przypominając w niej o obowiązku adwokata do zachowania tajemnicy, ustanowionej w interesie klienta. NRA apeluje też do organów Państwa o zapewnienie samorządowi adwokackiemu udziału w przesłuchaniu adwokata. 

Uchwała została przyjęta w odpowiedzi na projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego w zakresie ochrony tajemnicy adwokackiej.

Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że obowiązkiem każdego adwokata jest zachowanie w poufności wszelkich informacji i danych, jakie otrzymał, uzyskał lub jakie klient ujawnił w związku z powierzeniem sprawy. To jego bezwzględny i nieograniczony w czasie obowiązek etyczny i prawny. 

NRA podkreśla także, że tajemnica adwokacka została ustanowiona w interesie osoby poszukującej pomocy prawnej, jest gwarancją rzetelnego procesu, prawa do obrony oraz prawa do prywatności. Prawa te są chronione Konstytucją i normami prawa międzynarodowego.

Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, że istnienie tajemnicy adwokackiej opiera się na zaufaniu między adwokatem a jego klientem, zaufanie zaś jest naruszane możliwością zwolnienia z tajemnicy adwokackiej. 

Na koniec NRA apeluje do organów Państwa o zapewnienie organom samorządu adwokackiego możliwości wzięcia udziału w przesłuchaniu adwokata w każdym postępowaniu. 

 

(czytaj uchwałę NRA z 9 czerwca 2018 r.)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry