Uchwała NRA ws zmian w wymiarze sprawiedliwości

Nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej, poświęcone omówieniu ustaw: o zmianie ustawy o sądach powszechnych oraz Krajowej Radzie Sądownictwa, a także poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, odbyło się 18 lipca. NRA przyjęła uchwałę dotyczącą zmian w wymiarze sprawiedliwości, które w jej ocenie godzą w podstawowe prawa i wolności obywatelskie. 

W uchwale Naczelna Rada Adwokacka sprzeciwiła się zmianie ładu konstytucyjnego dokonywanego zwykłymi ustawami. Sprzeciw NRA wzbudził tryb i tempo prac legislacyjnych wykluczające możliwość konsultacji społecznych. Wprowadzane zmiany służyć będą upolitycznieniu sądów powszechnych i Sądu Najwyższego poprzez przejęcie nad nimi kontroli przez polityków. Powyższe zmiany godzą w podstawowe prawa i wolności obywatelskie - prawo do rozpoznania sprawy przez niezawisły i niezależny sąd.

W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej wprowadzane rozwiązania legislacyjne nie realizują oczekiwanej przez obywateli reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym uproszczenia procedur sądowych, czy zwiększenia tempa rozpoznawania spraw. Zarówno przyjęte, jak i proponowane przepisy wykluczają nasz kraj z grona państw, w których obowiązują standardy demokratycznego państwa prawa.

Naczelna Rada Adwokacka w imię interesu publicznego zaapelowała o poszanowanie i ochronę ładu konstytucyjnego, sprzeciwiając się kierunkowi proponowanych zmian. 

(czytaj uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski