Uchwała Prezydium NRA na 70-lecie Rady Europy

70 lat temu, 5 maja 1949 roku, dziesięć państw europejskich podpisało Traktat Londyński, w wyniku czego powstała Rada Europy. Dla uczczenia tej rocznicy, Prezydium NRA przyjęło 7 maja uchwałę.

W uchwale czytamy, że zadaniem Rady Europy było uchronić nasz kontynent przed kolejną wojną światową poprzez obronę praw człowieka, rządów prawa, wspieranie demokracji i współpracy między państwami. Przez siedem dekad idee przyświecające tej organizacji połączyły 47 państw, w tym kilka spoza granic Europy. Polska przyłączyła się do Rady w 1991 r.

Naczelna Rada Adwokacka, doceniając osiągnięcia Rady Europy, zwraca uwagę, że dziś jej działania są tak samo istotne co 70 lat temu. W wielu krajach starego kontynentu o dojrzałych demokracjach pojawiają się populistyczne hasła i rządy, powracają uprzedzenia do mniejszości etnicznych, religijnych i narodowościowych, ograniczane są prawa człowieka i wolności obywatelskie.

Adwokatura, której celem jest obrona jednostki i jej praw, zachęca do propagowania konwencji Rady Europy, szczególnie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dzięki której obywatel ma prawo składać skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Dają one realną ochronę i gwarancję poszanowania praw i wolności człowieka.

(czytaj uchwałę Prezydium)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry