Uchwała: Prezydium NRA popiera protest policjantów

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło 19 lipca uchwałę, w której popiera protest zorganizowany przez NSZZ Policjantów. Czytamy w niej, że godne wynagradzanie funkcjonariuszy jest nie tylko prawem każdego policjanta, ale przede wszystkim instrumentem przeciwdziałającym odpływowi z Policji najlepszych kadr.

Prezydium NRA zaznacza, że Policja polska, jako uzbrojona i umundurowana formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego stanowi jeden z filarów funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.

Prawidłowa realizacja zadań przypadających Policji wymaga nie tylko udostępnienia właściwego zaplecza organizacyjno-technicznego, ale przede wszystkim zapewnienia by zadania obciążające tę formację wykonywali doświadczeni i odpowiednio przygotowani funkcjonariusze. To gwarancja poszanowania praw obywateli i sprawności działania tej formacji.

Prezydium NRA widzi konieczność niezwłocznej weryfikacji poziomu świadczeń publicznych realizowanych na rzecz wszystkich środowisk wykonujących zadania zlecane przez organy państwa w obszarze szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, uznając prawo do godnego wynagradzania za pracę za podstawowe prawo każdego obywatela, zasługujące na szczególną ochronę.

(czytaj uchwałę Prezydium NRA)

Ogólnopolski protest NSZZ Policjantów rozpoczął się 10 lipca br. Wśród postulatów jest: podniesienie płac o 650 zł, waloryzacja wynagrodzeń, powrót do zasad przechodzenia na emeryturę sprzed reformy z 2013 roku, powrót do 100 proc. pensji podczas zwolnienia chorobowego (od 2014 jest to 80 proc.) i płatne nadgodziny.

W ramach protestu policjanci zamiast wystawiania mandatów, udzielają pouczeń. Jednak sprawcy najbardziej drastycznych wykroczeń mogą być karani mandatami.

Organizatorzy protestu podkreślają, że jest całkowicie apolityczny. "Protest nie jest wymierzony we władze ani w naszych przełożonych. Celem protestu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na dramatycznie pogarszającą się sytuację materialną funkcjonariuszy i braki w obsadzie kadrowej skutkujące przeciążeniem obowiązkami pozostających w służbie policjantów" - podkreślają w komunikacie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry