Uchwała Prezydium NRA upamiętniająca wydarzenia 4 czerwca 1989 r.

W 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę upamiętniającą te wydarzenia.

- Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, obchodząc 30-tą rocznicę tych wydarzeń, pragnie dać wyraz przywiązania Adwokatury Polskiej do zasad i wartości, za którymi wyborcy w dniu 4 czerwca 1989 r. jednoznacznie się opowiedzieli. – czytamy w uchwale.

Prezydium podkreśla, że 4 czerwca 1989 r. społeczeństwo polskie w sposób jednoznaczny i zdecydowany opowiedziało się za suwerennym i demokratycznym państwem prawa, respektującym zasady sprawiedliwości społecznej oraz podstawowe prawa i wolności człowieka, w tym prawa obywatelskie. W tym dniu obywatele opowiedzieli się za systemem ustrojowym opartym o zasadę trójpodziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Prezydium NRA w uchwale wyraża podziękowania wszystkim, którzy w tamtym czasie, swoją postawą i działaniem przyczynili się do tego, iż możemy żyć w kraju wolnym i niepodległym.

czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry