Uchwała Prezydium NRA w sprawie ustawy o IPN

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podczas posiedzenia 27 lutego przyjęło uchwałę w sprawie ustawy o IPN. 

Prezydium zwraca uwagę, że debata nad zawartym w ustawie przepisem przewidującym odpowiedzialność karną za publiczne propagowanie kłamstwa historycznego, obciążającego Naród Polski odpowiedzialnością za zbrodnie holokaustu, przyniosła wiele szkody zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i międzynarodowym. 

Prezydium NRA podkreśla wagę niezbędnych konsultacji w środowiskach prawniczych w procesie stanowienia prawa. 

"Adwokatura przypomina o konieczności wzięcia pod uwagę zastrzeżeń i wątpliwości formułowanych wobec uchwalonych przepisów. Z perspektywy prawniczej błędne i wadliwe konstrukcyjnie rozwiązanie prawne powinno bowiem zostać skorygowane także w sytuacji, gdy sygnalizowane zagrożenia, wynikające z możliwości szerokiej interpretacji wprowadzonego przepisu, zdecydowanie odbiegają od intencji jego twórców i nie były brane pod uwagę w procesie stanowienia prawa. W takim wypadku ponowna analiza oraz modyfikacja rozwiązań prawnych stanowi przejaw prawniczej dojrzałości. W żadnym razie nie może natomiast zostać uznana za przejaw słabości lub ulegania krytyce."

(czytaj treść uchwały Prezydium NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry