Uchwała Prezydium NRA ws. przesłuchania adw. Anny Boguckiej-Skowrońskiej przez Policję

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z niepokojem przyjęło informację o przesłuchaniu adwokat Anny Boguckiej-Skowrońskiej przez Policję w Słupsku, w sprawie organizowania i kierowania nielegalnym zgromadzeniem i zaśmiecania ulicy podczas lipcowych protestów przeciwko rządowym projektom ustaw dotyczących zamian w sądownictwie. Prezydium NRA przyjęło 20 września 2017 r. uchwałę w tej sprawie.

Zdaniem Prezydium NRA, takie działania mogą być traktowane jako próba zastraszania nie tylko Pani Mecenas, ale również szerzej, jako próba zastraszania wszystkich uczestników lipcowych protestów. Tym samym można to traktować jako próbę pogwałcenia podstawowych wartości demokratycznego państwa prawa - wolności słowa i prawa do zgromadzeń.

W uchwale Prezydium NRA przypomina o zasługach adw. Anny Boguckiej-Skowrońskiej dla Polski, Pani Mecenas została odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem XXV-lecia „Solidarności”, Krzyżem Wolności i Solidarności, Wielką Odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Jako adwokat zaangażowana była w tworzenie struktur związku zawodowego NSZZ „Solidarność”. Internowana w stanie wojennym za swoją działalność opozycyjną. W latach 80-tych broniła w procesach politycznych m.in. Zbigniewa Romaszewskiego, Bogdana Lisa, Annę Walentynowicz. Budowała polską demokrację po roku 1989 – trzykrotnie piastowała urząd Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, przez wiele lat pełniła funkcję sędziego Trybunału Stanu.

Prezydium NRA wyraziło nadzieję, że postępowanie podjęte przez funkcjonariuszy Policji w Słupsku zakończy się jego niezwłocznym umorzeniem.

Czytaj uchwałę


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry