Uchwały programowe Krajowego Zjazdu Adwokatury 2016

Podczas XII Krajowego Zjazdu Adwokatury w dniach 25-26 listopada br. podjęto 14 uchwał programowych oraz 4 uchwały zmieniające regulaminy. Wśród uchwał programowych adwokaci zwrócili uwagę na wagę tajemnicy adwokackiej, odnieśli się do kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz do konieczności reformy systemu pomocy prawnej.  Publikujemy treść wszystkich uchwał. 

 • Uchwała przyznająca pośmiertnie Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym adw. Marii Budzanowskiej (czytaj uchwałę)
 • Uchwała przyznająca Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym adw. Stanisławowi Kłysowi (czytaj uchwałę)
 • Uchwała przyznająca pośmiertnie Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym adw. Zdzisławowi Krzemińskiemu (czytaj uchwałę)
 • Uchwała przyznająca pośmiertnie Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym adw. Romanowi Łyczywkowi (czytaj uchwałę)
 • Uchwała przyznająca Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym adw. Henrykowi Rossie (czytaj uchwałę)
 • Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj uchwałę)
 • Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego (czytaj uchwałę)
 • Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Wyższej Komisji Rewizyjnej (czytaj uchwałę)
 • Uchwała zatwierdzająca zamknięcie rachunkowe i udzielająca absolutorium Naczelnej Radzie Adwokackiej (czytaj uchwałę)
 • Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (czytaj uchwałę)
 • Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich (czytaj uchwałę)
 • Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków i zastępców członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz sądów dyscyplinarnych (czytaj uchwałę)
 • Uchwała w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 11 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r. – Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich (czytaj uchwałę)
 • Uchwała w przedmiocie zmiany Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (czytaj uchwałę)
 • Uchwała nt. tajemnicy adwokackiej (czytaj uchwałę)
 • Uchwała nt. ładu konstytucyjnego (czytaj uchwałę)
 • Uchwała dot. Fundacji Adwokatów i Adwokatury Polskiej (czytaj uchwałę)
 • Uchwała dot. pomocy mieszkańcom Aleppo (czytaj uchwałę)
 • Uchwała dot. dostępu do sądu, systemu pomocy prawnej gwarantowanej przez Państwo, zwrotu kosztów pomocy prawnej świadczonej z wyboru (czytaj uchwałę)

 • Uchwała dot. wykonywania zawodu (czytaj uchwałę)

 • Uchwała nt. wizerunku (czytaj uchwałę)

 • Uchwała dot. godności zawodu adwokata (czytaj uchwałę)

 • Uchwała dotycząca narzędzi informatycznych (czytaj uchwałę)

 • Uchwała dot. działania organów Adwokatury (czytaj uchwałę)

 • Uchwała dot. sekcji praktyków prawa przy okręgowych radach adwokackich (czytaj uchwałę)

 • Uchwała dot. Kodeksu Etyki Adwokackiej (czytaj uchwałę)

 • Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków i zastępców członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz sądów dyscyplinarnych (reasumpcja)  (czytaj uchwałę)

 • Uchwała dot. Strategii Adwokatury (czytaj uchwałę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/