Udział przedstawicieli NRA w warsztatach OECD

W dniach 18-19 listopada 2021 r. z inicjatywy OECD (Organizacji i Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) odbyły się warsztaty w formule online dot. barier regulacyjnych w zakresie konkurencji na rynku usług profesjonalnych, świadczonych min. przez prawników ("Regulatory Barriers to Competition in Professional Services").

NRA podczas spotkania była reprezentowana przez członka Komisji ds. zagranicznych mec. Luigi Lai oraz przez adw. Agatę Koschel-Sturzbecher.

Inicjatywy OECD są koordynowane przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauk. Celem warsztatów było wypracowanie odpowiedniego ujęcia ograniczeń regulacyjnych wobec specjalistów, aby mimo swojej istoty gwarantowały one możliwość osiągania korzyści ze świadczonych usług, a jednocześnie uwzględniały potrzebę skorygowania niedoskonałości rynku.

Pomimo że warsztaty koncentrowały się na konkurencji we wszystkich zawodach intelektualnych (np. lekarze, prawnicy, inżynierowie, architekci), dotyczyły one głównie barier dla konkurencji w zawodach prawniczych w Europie, ponieważ zawody prawnicze najbardziej cierpią z powodu ww. ograniczeń w wejściu na rynek, co ma wpływ na konkurencję. Warsztaty podzielone były na 5 części.

W pierwszej części skupiono się na ważności konkurencji dla harmonijnego rozwoju rynku i ochrony uzasadnionych oczekiwań obywateli. 

W drugiej części skupiono się na negatywnych skutkach spowodowanych ograniczeniami konkurencji. 

Część trzecia i czwarta dotyczyły rezultatów reform w niektórych państwach.

Piąta i ostatnia część dotyczyła pozytywnych skutków niektórych reform przeprowadzonych w Anglii i Walii.

Uczestnicy spotkania uznali, że konkurencja sama w sobie jest czynnikiem pozytywnym dla rozwoju rynku i wspomaga wchodzenie na niego przez młodych ludzi. Zauważono, że istnieją silne nierówności w dostępie do zawodów prawniczych w Europie. Uznano, że konieczne jest utrzymanie egzaminu jakościowego przy wejściu do zawodu, ale zasady powinny być tak skonstruowane, żeby nie przekształcił się on w ukryte ograniczenie konkurencji, która musi być chroniona. Dlatego egzamin ten nie może stać się barierą nie do pokonania.

Materiały z warsztatów są dostępne na stronach OECD:

https://www.oecd.org/economy/reform/workshop-regulatory-barriers/

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry