Ukazał się podręcznik dla aplikantów Prawo administracyjne

Nakładem Wydawnictwa C. H. Beck ukazał się podręcznik dla aplikantów "Prawo administracyjne" w redakcji naukowej dr Weroniki Wetoszki i pod redakcją mec. Aleksandry Ringwelskiej oraz adw. Andrzeja Zwary.  Publikacja objęta jest patronatem Biblioteki Palestry.

Cała seria składa się z 4 tomów (Prawo karne, Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo administracyjne). Każdy z nich omawia kompleksowo zagadnienia będące przedmiotem szkolenia aplikantów adwokackich. Autorzy publikacji przypominają w streszczeniu temat od strony teoretycznej, a następnie przedstawiają wyczerpująco w formie przykładów, kazusów, orzeczeń i wzorów pism i dokumentów. W ten sposób autorzy realizują założenie, jakim jest praktyczne podanie wiedzy i jej zastosowanie w praktyce adwokackiej. Dzięki książkom aplikant zrozumie, jak często teoria różni się od praktyki oraz jak rozbieżne orzecznictwo Sądu Najwyższego można wykorzystać w celu i w interesie reprezentowanego klienta, zgodnie z § 6 Zbioru Zasad i Godności zawodu Adwokata. Uzupełnieniem tekstu autorskiego są tabele, schematy i wykresy, które obrazowo przedstawiają proceduralny przebieg postępowań oraz zawierają porównanie różnych instytucji procesowych.

Opracowane w ramach podręczników zagadnienia są zgodne z regulaminem szkolenia aplikantów adwokackich uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką, wychodzą poza teorię, która aplikanci poznali na studiach prawniczych. Autorzy przedstawiają materiał z punktu widzenia praktykującego adwokata, wykorzystującego posiadaną wiedzę merytoryczną i metodykę pracy. Podręczniki mają za zadanie służyć w trakcie roku szkoleniowego jako stałe źródło wiedzy, stanowiące uzupełnienie zajęć, tak aby być przydatnymi do przygotowania się do kolokwiów i sprawdzianów.

Seria "Biblioteki Palestry" została zainicjowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera w 2017 r.

(zobacz na stronie wydawnictwa Beck)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry