Ukraińscy adwokaci spotkali się z polskimi


Ośmioro ukraińskich adwokatów spotkało się 3 lutego z polskimi przedstawicielami tego zawodu. 

Spotkanie odbyło się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, gdzie gospodarzem był dziekan, adw. Paweł Rybiński. W spotkaniu wzięli też udział adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA i przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej, adw. Jarosław Szczepaniak, koordynator programów pomocy adwokatom ukraińskim z ramienia ORA w Łodzi, adw. Jan Kaczmarczyk z Komisji  Współpracy z Zagranicą oraz adw. Michał Fertak, rzecznik prasowy warszawskiej izby adwokackiej. Z Ukrainy przyjechali: Antonina Bondarenko, Kateryna Khilchevska, Oksana Grygorenko, Alion Matviichuk, Zoryana Khrystyna, Natalia Bimbirayte, Vasylyna Yavorska, Vitaliy Yelov.

Adw. Zięba w imieniu prezesa NRA adw. Andrzeja Zwary, przywitał gości z Ukrainy i przedstawił polską część uczestników spotkania. Wyraził podziw dla heroicznej walki Ukraińców, zapewnił też o wsparciu Adwokatury Polskiej wobec Adwokatury Ukrainy. Podkreślił, że wzajemne kontakty są ważne i cenne, a polscy adwokaci służą swoim doświadczeniem.

W czasie spotkania ukraińscy goście opowiadali o sytuacji adwokatów w ich kraju, także o sytuacji ich kolegów po fachu z Krymu. Część tamtejszych adwokatów wyjechała, np. do Kijowa, gdzie organizują pomoc prawną dla uchodźców. Na Ukrainie jest 25 tys. adwokatów, zgromadzonych w 24 izbach. Nie wszyscy są czynni zawodowo.

Adw. Anisa Gnacikowska, koordynująca w Polsce akcje pro bono, pytała o to, czy ukraińscy adwokaci również prowadzą w swoim kraju akcje bezpłatnej pomocy prawnej. Przypomniała też o tym, że polscy adwokaci pomagają nieodpłatnie uchodźcom z terenów objętych walkami, a mających polskie pochodzenie, którzy chcą osiedlić się w Polsce.

Na Ukrainie powstały centra pomocy świadczonej zdalnie – np. za pośrednictwem komunikatora Skype. W ten sposób udziela się porad prawnych przesiedleńcom. Poza tym wiele organizacji pozarządowych organizuje różne formy pomocy i zaprasza do współpracy adwokatów. Istnieje lista adwokatów gotowych pomagać pro bono.

Adw. Paweł Rybiński, dziekan ORA w Warszawie, mówił o akcji pomocy prawnej Ukraińcom, jaką przeprowadziła warszawska izba. Ukraińcy mogli mailowo zwracać się o pomoc (również w języku ukraińskim).

Z kolei adw. Szczepaniak przypomniał o umowie o współpracy zawartej między Naczelną Radą Adwokacką a Radą Adwokacką miasta Kijowa, na mocy której odbędą się szkolenia ukraińskich adwokatów w Polsce. Wkrótce otwarta zostanie strona poświęcona tej inicjatywie. Program szkolenia przygotowuje strona ukraińska (czytaj o współpracy

Adw. Dominika Stępińska-Duch przypomniała, że na czele CCBE, czyli Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, stoi Polka, adw. Maria Ślązak, która zadeklarowała, że sprawy Adwokatury Ukrainy są jej bliskie. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry