Umowa o współpracy Centrum Mediacji przy NRA i Wyższej Szkoły Bankowej

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zawarło umowę o współpracy z  Wyższą Szkołą Bankową, stając się partnerem strategicznym szkoły. 

Umowę podpisała Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, WSB we Wrocławiu i  WSB we Wrocławiu Oddział w Opolu.

Podpisanie porozumienia da Centrum, a tym samym jego mediatorom, szansę na rozwój poprzez prowadzenie przez nich zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz szkoleń.

W dalszym etapie współpracy Centrum będzie miało możliwość publikacji w Zeszytach Naukowych, uczestnictwa w konferencjach naukowych i seminariach na zasadach obowiązujących na uczelni.

Współpraca pomiędzy Centrum a partnerem dydaktycznym, jakim jest Wyższa Szkoła Bankowa, to przede wszystkim możliwość podnoszenia kwalifikacji adwokatów na wszystkich rodzajach studiów i to na preferencyjnych warunkach, przy jednoczesnej możliwości opiniowania programów kształcenia oraz treści przedmiotów oferowanych przez uczelnię.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry