Umowa o współpracy NRA z Uniwersytetem w Białymstoku

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, 21 czerwca 2022 r. w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej podpisał  porozumienie o współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ze strony uczelni umowę podpisał prof. dr hab. Mariusz Popławski, dziekan Wydziału Prawa.

Po podpisaniu porozumienia, adw. Przemysław Rosati wygłosił wykład: "Odwaga, niezależność, wolność - Adwokatura. Wyzwania, które przed nami" dla studentów Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Białymstoku Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku.

Podczas wydarzenia obecne były także adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury i  adw. Jowita Grochowska, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku.

W ramach umowy o współpracy NRA z Uniwersytetem w Białymstoku strony deklarują:

  • zaproszenia dla pracowników i współpracowników NRA do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
  • organizację wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń adresowanych zwłaszcza do studentów na kierunku prawo,
  • przyjmowanie studentów na praktyki i staże.


To kolejne z zaplanowanych przez NRA porozumień z uczelniami wyższymi. Do tej pory NRA podpisała już porozumienia z Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Humanistycznospołeczny SWPS, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Warszawską i Uczelnią Łazarskiego w Warszawie.

 

fot. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry