Upamiętnienie Akcji AB i pomordowanych adwokatów


W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, 10 czerwca 2021 r., adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA,  złożyli wiązanki kwiatów na grobach pomordowanych w Palmirach adwokatów i aplikantów adwokackich.

Między grudniem 1939 a lipcem 1941 r. funkcjonariusze SS i policji niemieckiej rozstrzelali w Palmirach około 1700 obywateli polskich. Wśród ofiar zbrodni palmirskiej było łącznie kilkudziesięciu warszawskich adwokatów, m. in. Ludwik Dyzenhaus, Władysław Dziewałtowski-Gintowt, Tadeusz Fabiani, Edmund Grabowski, Czesław Jankowski, Stanisław Jezierski, Józef Krasucki, Juliusz Krężel (aplikant adwokacki), Stanisław Malinowski, Bogumił Marzec, Jerzy Niżałowski, Tadeusz Panek, Józef Starzewski, Wacław Tyrchowski, Zbigniew Wróblewski i wielu innych.

Przedstawiciele NRA złożyli wiązanki kwiatów od Naczelnej Rady Adwokackiej, zapalili znicze oraz umieścili plakietki „Adwokatura Pamięta” na grobach adwokatów.

Od kwietnia do czerwca 1940 r. trwały najkrwawsze zbrodnie nazistowskie na mieszkańcach Warszawy i okolic. W ramach planowanej akcji AB – wymordowania elit narodu polskiego - Niemcy przeprowadzili systematyczną akcję mordowania wybitnych obywateli polskich, inteligencji, społeczników i przywódców ruchów niepodległościowych. Zamysłem okupanta było pozbawienie Polaków siły przywódczej do walki o wolność i niepodległość.

Niemcy konsekwentnie przeprowadzali łapanki, przewozili zatrzymanych do więzienia na Pawiaku, a następnie transportowali do Puszczy Kampinoskiej, w okolice miejscowości Palmiry. Tam, w ostępach leśnych ofiary wysadzano z ciężarówek, zawiązywano im oczy i prowadzono na rozstrzelanie. Ciała pomordowanych wrzucano do wykopanych uprzednio dołów i zasypywano.

Celem nazistów byli także warszawscy adwokaci. Tylko dniu 20 kwietnia 1940 roku w lokalu warszawskiej Izby Adwokackiej zatrzymano 42 adwokatów. Wielu z nich znalazło się później wśród ofiar zbrodni w Palmirach.

Adwokatura o nich pamięta.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry