Uroczystości pogrzebowe śp. adw. Jana Olszewskiego

Uroczystości pogrzebowe śp. Jana Olszewskiego rozpoczną się w 15 lutego. W godzinach 10.00-19.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wystawiona będzie trumna. W Kancelarii znajduje się również księga kondolencyjna.

O godz. 18.00 odprawiona zostanie msza żałobna w intencji śp. Jana Olszewskiego w kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. Następnie o godz. 20.00 nastąpi wyprowadzenie trumny z Kancelarii Premiera i przejście konduktu do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

16 lutego odbędą się główne uroczystości pogrzebowe. O godz. 10.40 nastąpi wyprowadzenie trumny z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i przemarsz konduktu do Archikatedry św. Jana Chrzciciela, gdzie rozpocznie się msza żałobna. Po mszy świętej kondukt przejdzie na Plac Krasińskich przed Pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie odbędzie się pożegnanie Jana Olszewskiego przez kombatantów i Powstańców Warszawskich.

Następnie kondukt przejedzie  w asyście policyjnej i szwadronu kawalerii na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o godz. 14:45 odbędą się uroczystości pogrzebowe.

Od piątku do godz. 19:00 w sobotę w całym kraju obowiązywać będzie żałoba narodowa po śmierci byłego premiera.

Podczas pogrzebu Adwokatura Polska wystawi poczet sztandarowy oraz będzie reprezentowana przez delegację z Naczelnej Rady Adwokackiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry