Ustawy antyobywatelskie to trend legislacyjny - felieton

"Uchwalanie ustawodawstwa antyobywatelskiego stało się trendem i jednocześnie jedynym pomysłem na rozwiewanie społecznych obaw o bezpieczeństwo wewnętrzne" - uważają adw. Mikołaj Pietrzak oraz adw. Artur Pietryka, autorzy felietonu, który ukazał się dziś na łamach Dziennika Gazety Prawnej. 14 maja w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa "Inwigilacja, ile można?" zorganizowana przez NRA oraz Komisję Praw Człowieka przy NRA. 

Kolejne nowe pola aktywności służb wymykają się lub w ogóle nie są poddawane jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli. Trudno w ogóle mówić o istnieniu jakiejkolwiek tamy dla aktywności służb - twierdzą autorzy tekstu. Adw. Mikołaj Pietrzak jest przewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy NRA, adw. Artur Pietryka członkiem tej komisji. 

Zachęcamy do lektury.

(zobacz artykuł na stronie DGP)

(czytaj artykuł)

(zobacz zaproszenie na konferencję Inwigilacja, ile można?)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry